Hotel Al Nasim najviše kategorije je najnoviji u lancu Jumeirah grupe od hotela smeštenih uz more. Najkvalitetniji stepen usluge u hotelu u kom ćete uživati u svakom trenutku.